ชมเทปการแข่งขันฟุตบอลโลก
โทรทัศน์ itv ถ่ายทำการชมเทปการแข่งขันฟุตบอลโลกช่วงพักกลางวันของนักเรียนโรงเรียนฝางวิทยายนที่ห้องมัลติมิเดีย
 
fball03.gifกลับหน้าหลัก

ตอบข้อถามข่าว itv ของ ผอ.ธนัท ไชยทิพย์ เรื่องความสนใจของเยาวชนกับฟุตบอลโลก

มุก ตรีพงษ์รัตน์กุล ให้สัมภาษณ์กับ itv เรื่องการชมฟุตบอลโลก

สาธิต บัวลอย รับรางวัลเป็นสมุด จาก ผอ.ทนัท ไชยทิพย์ จากการทายผลฟุตบอล

นิทรรศการฟุตบอลโลก ของกลุ่มสาระพลานามัย

การให้สัมภาษณ์ความสนใจของเยาวชนกับฟุตบอลโลกของนายธนัท ไชยทิพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนฝางวิทยายนกับ itv

นายอุดม เกตุแก้ว นายสุรศักดิ์ จันทรสาน ครูผู้จัดทำโครงการฯ
กำลังดำเนินการเสนอข้อมูลการแข่งขันประจำวัน